KPA Pension i topp i Nöjd Kundindex

2008-11-10

KPA Pension toppar rankinglistan för tjänstepensioner i Svenskt Kvalitetsindex, SKIs, stora undersökning Nöjd Kundindex för 2008. Före Alecta på andra plats och Länsförsäkringar på tredje plats.

Pressmeddelande: KPA Pension i topp i Nöjd Kundindex

)