KPA Pension uppmanar pensionsbranschen: Satsa på www.minpension.se

2008-07-02

"Bara var sjätte förstår hur man ska få pension". Unionen presenterar i DN en ny undersökning som pekar på stora brister i information om pensioner. Många saknar också kollektivavtal och vet inte ens om de har tjänstepension.
-Vi föreslår att vi i branschen hjälps åt och satsar mer på www.minpension.se, säger Karin Friberg, vice vd i KPA Pension.

Pressmeddelande: KPA Pension uppmanar pensionsbranschen: Satsa på www.minpension.se

)