KPA Pensions halvårsresultat 2008: Stabil ekonomi trots tuff börs

2008-08-22

KPA-gruppens premieintäkter för första halvåret 2008 är klart över förväntan, 5,9 miljarder kronor (5,8 samma period 2007). Resultat visar på –1,2 (4,4) miljarder kronor och solvensen 140 (155) procent. Bolagsgruppen fokuserar på att bygga upp ekonomin, något som långsiktigt gynnar kunderna.

Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring AB blev –7,2 (-0,6) procent*. Vårens dåliga börsutveckling är huvudorsaken till den negativa avkastningen. Under första halvåret backade börsen cirka 15 procent. Dessutom påverkades bolagets totala avkastning negativt av stigande ränta på de instrument som tecknats för att säkra de garanterade pensionerna.

Snabb tillväxt

Det totala premieinflödet till KPA-gruppen överträffar förväntningarna och uppgår till 5,9 (5,8) miljarder kronor under första halvåret 2008. Samtidigt utbetalades endast 0,7 miljarder kronor, tack vare många unga pensionssparare och få pensionärer. Totalt har KPA Pension en miljon kunder och det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 50 miljarder kronor. - Börsen har fallit kraftigt under det senaste året och börsutvecklingen är svårbedömd. Även de stigande räntorna har varit negativt för vår avkastning under en längre period. Så småningom vänder utvecklingen naturligtvis. Och vi är nöjda med att fortfarande ha god ekonomi i företaget. Det gör att vi med tillförsikt kan se fram emot en bättre utveckling för våra placeringstillgångar. Vi ska komma ihåg att pensionssparande är långsiktigt. Under våren har vi också framgångsrikt genomfört ett stor sparpaket – utan att behöva säga upp någon. Vårt fokus är att fortsätta pressa våra kostnader, säger Bertil Repfennig, vd i KPA AB.

Stark solvens gynnar spararna

Under de senaste åren har solvensen stärkts snabbt. Vid halvårsskiftet uppgår solvensgraden till 140 procent. Det innebär att KPA Pensionsförsäkring AB har 40 procent mer tillgångar än bolaget behöver för att betala ut den garanterade pensionen. Därför kan bolaget ta något större risk utan att riskera spararnas garanterade pengar. På sikt kan därför pensionsspararna få betydligt mer i återbäring än den garanterade pensionen. - Utan tvekan kan vi fortsätta att placera mer offensivt. Dessutom med låga avgifter, etisk förvaltning och långsiktig trygghet, säger Bertil Repfennig.

För mer information – se nedan:

Bertil Repfennig, vd KPA Pension, tel 08-08-665 48 49 Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37 *Totalavkastningen blev –6,5 procent (2,1) om derivatinstrument som anskaffats för att minska ränterisken i utestående försäkringsåtaganden exkluderas.

)