KPA Pension: Fortsatt hög avkastning och stark solvens första kvartalet

2010-05-10

Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring under första kvartalet 2010 blir 3,5 procent. Och solvensen ökar till 174 procent.
- Vår goda utveckling fortsätter. Det gynnar våra pensionssparare långsiktigt, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Pressmeddelande: KPA Pension: Fortsatt hög avkastning och stark solvens första kvartalet

)