KPA Pensions halvårsresultat 2010: Stark börsutveckling och höga premieflöden

2010-08-18

KPA-gruppens premieintäkter för första halvåret 2010 är fortsatt goda, 6,2 miljarder kronor (6,3 samma period 2009). Resultatet uppgår till 2,8 (14,0) miljarder kronor och solvensen 169 (175) procent. Bolagets ekonomi är fortsatt stark.

Pressmeddelande: KPA Pensions halvårsresultat 2010: Stark börsutveckling och höga premieflöden

)