Johan Sjöström, ny marknadschef på KPA Pension

2010-12-14

Johan Sjöström har utsetts till ny chef för Marknadskommunikation och Affärsanalys på KPA Pension. Han tillträder direkt sin nya tjänst.

- Vi ska integrera kommunikation med analys och bygga vidare på vårt framgångsrika arbete att utveckla bolagets affär, säger Johan Sjöström.

Pressmeddelande: Johan Sjöström, ny marknadschef på KPA Pension

)