KPA Pension efter tredje kvartalet 2010

2010-10-14

KPA-gruppens premieintäkter för de tre första kvartalen 2010 är fortsatt goda, 6,8 miljarder kronor (6,7 samma period 2009). Resultatet uppgår till 3,6 (14,6) miljarder kronor och solvensen 168 procent. Bolagets ekonomi är stark.

Pressmeddelande: KPA Pension efter tredje kvartalet 2010: Hög avkastning och goda premieflöden

)