KPA Pension: Fortsatt stark avkastning + 8,2 procent 2010

2011-03-30

2010 blev ännu ett bra år för spararna i KPA Pension. Totalavkastningen i KPA Pensionsförsäkring AB blev 8,2 procent och solvensen 186 procent.

- Det visar att vår ekonomi är urstark, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Pressmeddelande: KPA Pension: Fortsatt stark avkastning + 8,2 procent 2010

)