KPA Pension: Rekordstark solvens på 186 procent 2010

2011-02-16

Det goda utvecklingen i KPA Pensionsförsäkring fortsätter. Solvensgraden blir rekordstark på 186 procent. Avkastningen blir fortsatt goda 8,2 procent.

- Våra kunder kan känna sig trygga inför framtiden, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Pressmeddelande: KPA Pension: Rekordstark solvens på 186 procent 2010

)