Mer i pension till sjuksköterskor och lärare när KPA Pension sänker avgifterna - igen

2011-11-16

Redan 2009 halverade KPA Pension sina avgifter. Nu sänks avgifterna än en gång. Och en sjuksköterska eller en grundskollärare får ytterligare cirka 11 600 kronor mer i pension. Deras pension beräknas bli totalt cirka 39 000 kronor högre i jämförelse med prognosen 2008.

Pressmeddelande: Mer i pension till sjuksköterskor och lärare när KPA Pension sänker avgifterna - igen

)