KPA Liv halverar premien för livförsäkringen TGL

2011-12-05

För ett år sedan sänkte KPA Livförsäkring premien för grupplivförsäkringen, TGL-KL, med 33 procent. Nu halveras premien som arbetsgivarna inom kommuner och landsting betalar. - Vi är glada över att kunna fortsätta leverera en bra tjänstegrupplivförsäkring till ett ännu lägre pris, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL-KL, är en livförsäkring som arbetsgivaren tecknat om den anställda skulle avlida i förtid. Tjänstegrupplivförsäkring för kommuner och landsting regleras i kollektivavtal och KPA Livförsäkring AB är försäkringsgivare.

Under de senaste åren har KPA Livförsäkring kunnat sänka premien tack vare god kapitalavkastning. Dessutom minskar antalet förtida dödsfall. Bolagets ekonomiska styrka har därmed ökat kraftigt, vilket gör det möjligt att nu sänka premien för arbetsgivarna ytterligare - från 0,2 till 0,1 procent.

Minskad kostnad på 160 miljoner kronor

- Vi arbetar hårt för att ha en kostnadseffektiv administration och god kapitalförvaltning. Detta gör oss till den självklara partnern i kommunsektorn för tjänstegrupplivförsäkring, säger Lars-Åke Vikberg.

I praktiken betyder sänkningen en minskad kostnad för arbetsgivare inom kommuner och landsting på cirka 160 miljoner kronor, exklusive skatt. Om vi räknar in premieskatten sparar kommunerna och landstingen cirka 280 miljoner kronor. Jämfört med 2010 blir kostnaden 2012, en halv miljard kronor lägre.

För ytterligare information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension,
tel 08-665 06 45

Anders Munk, chefaktuarie KPA Pension,
tel, 08-665 04 26

)