Eva Axelsson, ny hållbarhetschef i KPA Pension

2012-05-23

Eva Axelsson har utsetts till ny hållbarhetschef i KPA Pension. Hon ska ytterligare stärka KPA Pensions framgångsrika arbete med CSR- och hållbarhetsfrågor.

Pressmeddelande: Eva Axelsson, ny hållbarhetschef i KPA Pension

)