KPA Pension köper hyresfastigheter i Skåne

2012-01-13

KPA Pension köper en fastighetsportfölj med 700 hyresrätter av Staffanstorps kommun i Skåne. -Vi fortsätter att investera i attraktiva fastigheter som är trygga investeringar och ger stabil avkastning för våra pensionssparare, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

KPA Pension köper fastigheterna av det kommunala bostadsbolaget i Staffanstorp, en grannkommun till Malmö. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på cirka 48 000 kvm med cirka 700 hyresrätter. Fastigheterna är väl underhållna med låg vakansrisk och byggda mellan 1960-talet och 2000-talet. Köpeskillingen är 545 miljoner kronor.

I takt med att KPA Pensions förvaltade kapital ökar finns ett behov av att sprida riskerna i placeringarna. Sedan tidigare äger KPA Pension ett antal hyresfastigheter samt vårdboenden som hyrs av bolagets kunder.

"Vi vill öka vår närvaro"

- Vi vill gärna öka vår närvaro i den expansiva Öresundsregionen. Köpet av hyresfastigheter av Staffanstorps kommunala fastighetsbolag är en långsiktigt trygg investering som ger en stabil avkastning till våra pensionssparare. KPA Pension borde vara en ideal partner för kommuner som vill avyttra hyresfastigheter, eftersom vi är en långsiktig aktör som förvaltar kommunala pensioner, säger Lars-Åke Vikberg.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)