Fler uppgifter från KPA Pension till minpension.se

2012-06-26

På webbplatsen minpension.se kan du få en överblick över ditt pensionssparande. Där finns uppgifter om din allmänna pension och om en mångfald tjänstepensioner.

Du kan själv komplettera med uppgifter om ditt eventuella privata pensionssparande och med hjälp av en beräkningsfunktion få en prognos för din framtida pension. 

KPA Pension levererar uppgifter om din tjänstepension till minpension.se. Dem kan du se under fliken ”Tjänstepension” när du har loggat in på minpension.se. I dagsläget skickar vi dock inga uppgifter om förmånsbestämd ålderspension för dig som har en årslön över 7,5 inkomstbasbelopp (det vill säga en månadslön som överstiger 34.125 kr  2012), de uppgifterna kan du däremot se här på KPA Kontoret. KPA Pension kommer vid ett senare tillfälle att leverera även dessa  uppgifter till minpension.se.

Så loggar du in på minpension.se

Uppgifterna på KPA Kontoret och de som skickas till minpension.se är framtagna vid olika tillfällen varför dom kan skilja något. Det är KPA Pension som ansvarar för uppgifterna om intjänad pension medan minpension.se ansvarar för prognosberäkningen under fliken ”Pensionsprognos”.För att se dina uppgifter på minpension.se behöver du antingen ett bank-id, ett e-leg eller din PPM-kod.

)