Försäkra pensionsskulden ger trygghet i betalningar

2012-11-23

Sveriges kommuner står inför ökande pensionsutbetalningar. Vissa har samlat i ladorna eller på annat sätt säkrat betalningarna. Så skriver framtidenskommuner.se i en artikel.

– Vi arbetar för trygga pensioner och därför försöker vi finna lösningar som kan underlätta för kommuner att hantera sin pensionsskuld, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

)