Hög totalavkastning första halvåret

2012-08-21

Under första halvåret 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 980 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 6 860 (5 880) miljoner kronor.

Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL. Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet. För första halvåret 2012 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 2,7 (2,6) procent. Solvensgraden uppgår till 150 (171) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som första halvåret 2012 uppgick till 2,7 (2,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

)