Hurra för FN!

2012-10-23

Den 24/10 är det FN-dagen. Som Stolt FN partner vill vi gärna uppmärksamma denna dag. I år har vi valt att stödja FNs World Food program ”Skolmat blir kunskap”.

Skolmat är en väg ur fattigdom. 100 miljoner barn kan inte gå i skolan, de tvingas istället till att arbeta för att skaffa mat. Dagens klimatförändringar och instabila matpriser gör världens  fattiga än mer sårbara.

Genom skolmat  stärker man  hela samhället

Fn-partnerGenom att servera skolmat möjliggör man att barnen kan (och orkar) gå i skolan, samtidigt som antalet elever ökar radikalt. Förutom skolmat till barnen belönar men även familjerna som låter flickorna gå i skolan. I SydSudan ger man t ex familjerna 10 kg säd och 3,6 kg vegetabilisk olja per månad om döttrarna har en närvaro på 20 dagar/månad.

Genom att flickorna går i skolan gifter de sig senare och  får därmed färre barn.  Med ökad kunskap blir familjerna friskare samtidigt som utbildning leder till jobb.
 
FN och World Food Program möjliggör att 20 miljoner barn i Afrika, Asien och Latin Amerika får skolmat.

Vill du också hjälpa till?

Skicka ett sms med texten Skolmat till 72909 så skänker du 50kr. Det är skolluncher för en hel klass! Eller ge en gåva på valfritt belopp genom länken.

)