KPA Pension har köpt en av världens mest miljösmarta byggnader

2012-05-08

KPA Pension köper tillsammans med Folksam den internationellt uppmärksammade kontorsfastigheten Kungsbrohuset av Jernhusen.

Fastigheten ligger i det expansiva Västra City kring Stockholms centralstation och är en av Sveriges modernaste byggnader när det gäller miljötänkande och tekniska lösningar. Den totala investeringen uppgår till cirka 2,1 miljarder kronor och fördelas mellan KPA Pension och Folksam Liv.

En av världens mest miljösmarta byggnader

Kungsbrohuset stod klart 2010. Byggnaden kan tack vare innovativa tekniska lösningar möta de absolut högsta kraven när det gäller flexibilitet, komfort och energianvändande. Den låga energiförbrukning medger tre miljömärkningar och byggnaden har blivit internationellt uppmärksammat som en av världens mest miljösmarta.

Engagemang i vad våra kunder bryr sig om

– Vi är engagerade i det som kunderna bryr sig om och därför bygger vi långsiktiga värden genom att investera i en av Sveriges mest moderna byggnader både avseende miljöprofil och tekniska lösningar. Vi ser mycket positivt på utvecklingen av Västra City och Kungsbrohuset är en exceptionellt effektiv byggnad med bra läge och tydlig miljöprofil vilket borgar för en långsiktigt god investering för KPA Pensions och Folksam Livs sparare, säger Catrina Ingelstam, ekonomidirektör i Folksam.

)