KPA Pension levererar fler uppgifter till minpension.se

2012-06-26

På webbplatsen minpension.se kan era anställda få en överblick över sitt pensionssparande.

Där finns uppgifter om den allmänna pensionen och om en mångfald tjänstepensioner. Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter om eventuellt privata pensionssparande och med hjälp av en beräkningsfunktion får man sedan en prognos för den framtida pensionen.

Vi skickar i dagsläget inget belopp på förmånsbestämd ålderspension (FÅP). De prognoser som minpension.se tidigare har gjort har visat sig avvika alltför mycket från de prognoser som KPA har tagit fram, varför vi har valt att tillvidare inte skicka dessa belopp. I stället skickar vi tillsvidare med en text som uppmanar kunden som loggat in på minpension.se att vända sig till KPA Pension för korrekta uppgifter. Vi arbetar nu vidare på att kunna skicka belopp på FÅP i syftet att minpension.se ska kunna ge prognoser som överensstämmer med dem som KPA Pension tar fram.

)