KPA Pension välkomnar ökad transparens

2012-10-24

Sveriges konsumenter/FundWatch, har granskat de svenska pensions- och fondbolagens etikarbete. Resultatet presenteras på DN Debatt och i Råd och Rön.

Vi arbetar för trygga pensioner och därför placerar vi enbart etiskt enligt strikta regler som vi informerar om på vår hemsida och i annan kommunikation. Självklart strävar vi efter att bli ännu tydligare här. Därför välkomnar vi FundWatchs rapport.

Av världens samlade kapital är en tredjedel pensionspengar, det ger oss en fantastisk möjlighet att påverka de företag, där vi har placerat våra pensionspengar.

Så arbetar KPA Pension

Vi arbetar aktivt med extern ägarstyrning för att främja mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption, genom att besöka stämmor, skicka brev och ha en aktiv dialog med företag där vi har innehav. Vi håller nu på att utveckla vår metod för att ytterligare förtydliga vårt arbete med att påverka företagen. Läs gärna vår sammanställning från vårens bolagsstämmor där vi lyft angelägna frågor och använt vår rösträtt. 

Två modeller när vi investerar

KPA Pension arbetar enligt två modeller när vi investerar dina pensionspengar. Den ena innebär att vi påverkar bolagen att arbeta aktivt med miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Den andra innebär att vi utesluter branscher helt där vi anser att kärnverksamheten inte bidrar till en hållbar framtid. Dessa är vapen, tobak, alkohol och kommersiellt spel.

FundWatch ska inom kort kalla representanter från de olika pensions- och fondbolagen till ett möte om hur granskningen har genomförts. Därefter kommer en interaktiv webbsida att byggas upp som konsumenter kan använda för att få mer information om hur pensions- och fondbolagen arbetar. Målet är även att konsumenterna enkelt ska kunna ställa krav på sina förvaltare.

)