Stärkt premieinkomst och hög avkastning

2012-11-02

Under de tre första kvartalen 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 988 miljoner kronor till 7 156 (6 168) miljoner kronor jämfört med samma tid förra året.

Den kraftigt stärkta premieinkomsten beror främst på att fler personer aktivt  eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension inom avtalsområdet KAP-KL för anställda inom kommuner och landsting.

För de tre första kvartalen 2012 visar KPA Pension en totalavkastning på 5,5 (1,9) procent . Solvensgraden uppgår till 144 (140) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som efter de tre första kvartalen 2012 uppgick till 5,5 (1,9) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

-Vi arbetar för trygga pensioner och därför placerar vi enbart etiskt, något som vi är övertygade ger en stabil och god avkastning på lång sikt, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension

)