Välkommen till vår nya webbplats!

2012-05-28

Det du nu ser är första steget i ett stort och intensivt arbete med våra webbtjänster. Vi har haft som mål att skapa en ny, modern webbplats med lättillgänglig och relevant information för både dig som privatperson eller arbetsgivare inom kommun och landsting.

Den mest påtagliga förändringen mötte du redan när du skrev in kpa.se i webbläsaren och möttes av frågan i vilken egenskap du kom hit. Det innebär att det nu finns en startsida för dig som är privatperson och en annan för din arbetsgivare. Med den här indelningen blir det enklare för dig att få rätt nyheter och hitta enkla vägar in till information om din tjänstepension.

Om oss och etiska placeringar

Söker du information som handlar om KPA Pension, vårt hållbarhetsarbete och hur vi arbetar med etiska placeringar ska du gå in under Om KPA Pension som finns längst upp i det gröna fältet.

Pensioner på elva språk

Vi har också satsat på att kunna berätta om pensioner på andra språk än svenska. Det innebär att vi har en sammanfattande information om pensionssystemet, tjänstepensionen och KPA Pension på elva olika språk. Titta gärna under menyvalet International. Det går också att få alla våra artiklar upplästa med hjälp av lyssnafunktionen, vilket underlättar för alla som föredrar att lyssna framför att läsa.

Vi hoppas att du kommer att tycka om vår nya webbplats!

)