KPA Pensions hållbarhetschef i FN-fondens styrelse

2013-12-05

Linda Nordin, generalsekreterare i Svenska FN-förbundet, meddelar i dag den 4 december att KPA Pensions hållbarhetschef Eva Axelsson blivit invald i Insamlingsstiftelsen FN-fondens styrelse.

I och med detta kommer vårt samarbete med Svenska FN-förbundet att fördjupas och utvecklas. KPA Pension har ett mångårigt samarbete med Svenska FN-förbundet och har tidigare bland annat aktivt deltagit i röj en mina-kampanjen. 

Just nu deltar vi i Svenska FN-förbundets kampanj om skolmåltider. 

Möt vår hållbarhetschef

Läs mer på Svenska FN-förbundets hemsida

)