Ytterligare försenad prövning av förvärv

2013-08-26

Konkurrensverket har begärt av SPP och KPA Pension att få ytterligare en månad att utreda konsekvenserna av KPA Pensions köp av SPP Liv Pensionstjänst. Denna begäran har företagen sagt ja till. Beslut kan nu väntas senast den 10 oktober.

)