KPA Pension har högst avkastning i branschen

2013-02-22

De senaste fem åren har KPA Pension haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen bland jämförbara bolag<br /> +7,9 procent. Folksam Liv är tvåa i samma jämförelse. Detta visar Svensk Försäkrings branschstatistik för helåret 2012.

- Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Därför är vi stolta över att kunna skapa långsiktigt god avkastning och därmed trygga pensioner, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

KPA Pension har sett möjligheter i kapitalförvaltningen

KPA Pension har under ett antal år och under olika marknadsförhållanden visat sig kunna hantera risker och möjligheter i kapitalförvaltningen. Under fem riktigt tuffa år har vi haft den högsta genomsnittliga totalavkastningen per år med 7,9 procent. Det tål att jämföras med alla andra sparformer på marknaden.

Totalavkastning på tillgångar i procent
  2008-2012 2012
KPA Pension 7,9 7,2
Folksam Liv 6,6 7,0
SPP Förmånsbestämda 5,1
6,6
AMF 5,0 8,0
Alecta 4,5 11,4
SPP Premiebestämda nyteckning  4,4  9,0
Skandia Liv 4,1  7,3

   
Viktat genomsnitt för hela branschen
 4,6  7,3

Källa: Svensk försäkring

För mer information

Lars-Åke Vikberg,
vd KPA Pension,
tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström,
presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)