KPA Pension ska sköta pensionerna i Landstinget i Uppsala och ytterligare fyra landsting

2013-12-03

Landstinget i Uppsala har samarbetat i en gemensam upphandling med landstingen i Västmanland, Värmland, Gävleborg och Dalarna. Och valt KPA Pension för att ta hand om pensionen för närmare 80 000 personer – både anställda och pensionärer.

Den nya avtalstiden löper från den 1 april 2014 och tre år framåt och kan förlängas ytterligare två år. Beslutet innebär att KPA Pensionsservice AB har fått ett nytt kontrakt efter en offentlig upphandling som avser pensionsadministrativa tjänster och administration av den avgiftsbestämda ålderspensionen.

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi glada över att så många landsting har gett oss förtroendet att ta hand om deras pensioner ännu en avtalsperiod, säger Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension.

Vunnit alla upphandlingar

KPA Pension har nu vunnit samtliga upphandlingar för de nio landsting/regioner som har upphandlats under 2013
– En förklaring kan vara att Svenskt Kvalitetsindex visar att vi fortsätter att ha de mest nöjda kunderna bland pensionsbolagen inom kommuner och landsting, inte minst för lojalitet, produktkvalitet, servicekvalitet och värde. Dessutom har vi stark ekonomi med högst avkastning bland jämförbara bolag under femårsperioden 2008-2012, säger Jan Rasmusson.

För mer information:

Jan Rasmusson, enhetschef Landsting KPA Pension, tel 08-665 04 85
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag över 100 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar.

)