Försenad prövning av förvärv

2013-06-13

Konkurrensverkets prövning av KPA Pensions köp av SPP Liv Pensionstjänst är försenad. Besked ska komma inom 90 kalenderdagar. Det betyder att den tidigare tidsplanen för tillträdet blir förskjuten.

)