Första pensionsbolaget i landet med säkerhetscertifiering - för tryggare pension

2013-01-22

- Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Därför är vi stolta över att bli det första pensionsbolaget som säkerhetscertifieras enligt ISO/IEC 27001. Det säger Lars-Åke Vikberg, vd i KPA Pension.

KPA Pension hanterar stora volymer känslig information och betalar ut pension på uppdrag av fyra av fem kommuner och alla landsting. Det betyder att både själva informationen och de datasystem som används för verksamheten måste skyddas. Detta för att kunna leverera tjänsterna utan problem för kunderna. Informationen måste gå att nå, men inte av fel personer. Den får inte heller kunna förändras av obehöriga. Därför har KPA Pension aktivt drivit frågan om att ISO-certifiera säkerheten i bolaget.

Strax före årsskiftet uppnådde KPA Pension målet - ISO-certifieringen 27001 som innebär en objektiv internationell kvalitetsstämpel. Ledningssystemet har granskats, godkänts och certifierats av Det Norske Veritas (DNV), ackrediterad för ISO 27001 i Sverige, och med stor erfarenhet av revision av ledningssystem och säkerhetsarbete i svenska företag och organisationer.
- Det är glädjande att ett stort svenskt företag inom den finansiella sektorn har klarat att certifiera sig mot 27001. Företag som KPA Pension hanterar stora mängder kritiskt information både internt och externt, när man köper tjänster. Det blir allt viktigare för företagen att kunna bevisa för sina intressenter att säkerheten hanteras professionellt, säger Per Sundqvist revisionsledare för DNV.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som vägleder i säkerhetsfrågor, speciellt i offentliga sektorn, rekommenderar också att säkerhetsstandarden ISO 27001 införs.
- ISO 27001 visar att vi står för kvalitet, att vi har god kontroll på all verksamhet i hela bolaget och att vi ständigt ska förbättra oss. Alla som utför tjänster till KPA Pension, även externt, omfattas av säkerhetskraven. För oss som deltar i kommunernas och landstingens upphandlingar är certifieringen extra värdefull. Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga i KPA Pension, säger Lars-Åke Vikberg.

För mer information
Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-08-665 06 45
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)