KPA Pension köper SPP Pensionstjänst

2013-03-20

KPA Pension köper aktierna i SPP Liv Pensionstjänst AB, där SPP Kommun ingår. Det betyder att SPP:s kommunala pensionsadministration med tillhörande IT-system samt ett mindre kommunalt försäkringsbestånd övergår till KPA Pension.

SPP har beslutat att lämna den kommunala arbetsgivarmarknaden och säljer verksamheten till KPA Pension.
– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och med den här affären blir vi än bättre på pensionsadministration inom kommunsektorn, säger Lars-Åke Vikberg, vd i KPA Pension. Vi tar över ett modernt system från CGI – tidigare Logica – som går hand i hand med den utveckling som vi också jobbar med. KPA Pension kan utnyttja sina stordriftsfördelar vilket gynnar kunderna.

Köpet färdigt 30 september

Alla delar som ingår i köpet ska vara överförda till KPA Pension den 30 september 2013. Det innebär att samtliga 18 medarbetare från CGI och 14 medarbetare från SPP då har börjat arbeta på KPA Pension – i stort sett samtliga på kontoret i Sundsvall.
– Vi ökar vår närvaro i Sundsvall och vi är mycket glada över att kunna knyta de här nya kompetenta medarbetarna till oss, säger Lars-Åke Vikberg.

KPA Pension - ett starkt pensionsbolag

KPA Pension är ett av marknadens starkaste pensionsbolag med en solvensgrad på 150 procent. KPA Pension har under de fem senast åren haft den högsta genomsnittliga årsavkastningen bland de bolag som är öppna för nyteckning +7, 9 procent, enligt Svensk Försäkrings branschstatistik. Dessutom visar egna undersökningar att kundnöjdheten bland de kommunala arbetsgivarna ligger långt över 90 procent.

Affären förutsätter berörda myndigheters godkännande.

För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension 
tel 08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension 
tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)