KPA Pension köper tre hyresfastigheter i Storstockholm

2013-09-25

KPA Pension köper tre nya fastigheter med 330 hyresrätter av NCC. -Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Därför är vi glada över att kunna investera i miljöriktiga hyresfastigheter i Storstockholm, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

KPA Pension har med hjälp av Folksam Fastigheter förvärvat tre hyresfastigheter med så kallad miljöbyggnad Silver. Det betyder mycket effektiv energianvändning, sunda materialval, tyst inomhusmiljö, god ventilation och hög fuktsäkerhet.

Fastigheterna har en area på totalt 20 418 kvadratmeter med 330 hyresrätter i Barkarby (34 lägenheter), Aspudden (24 lägenheter) och Ursvik (272 lägenheter). Barkarby är inflyttat och klart sedan 2012, övriga fastigheter färdigställs i samverkan med NCC under 2014 och 2015.

Det råder brist på hyreslägenheter i Storstockholm och efterfrågan är hög. Och KPA Pension bedömer att Ursvik och Barkarby är två intressanta utvecklingsområden. Bolaget investerar gärna i fler hyresrätter, inte minst med hög miljöambition i nya växande stadsdelar.

-Vi fortsätter att investera i attraktiva fastigheter som är långsiktigt trygga investeringar och ger stabil avkastning för våra pensionssparare, säger Lars-Åke Vikberg.

KPA Pension har stark ekonomi med en totalavkastning i snitt under 5 år (2008-2012) på 7,9 procent per år – bäst i klassen bland jämförbara bolag. Solvensen ligger på 172 procent.

KPA Pension arbetar aktivt för att påverka företag att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter liksom att motverka korruption. Bolaget investerar inte i vapen, alkohol, tobak och spel.

För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension
08-08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension
08-665 06 34
0734-39 33 37

)