KPA Pension släcker – om H&M släcker

2013-03-22

KPA Pension utmanar de 10 största svenska innehaven att delta i WWF:s Earth Hour och släcka alla lampor den 23 mars. Hittills har sex bolag antagit utmaningen: Hennes & Mauritz, Swedbank, Nordea, Handelsbanken, TeliaSonera och SEB.

KPA Pension har under flera år deltagit i WWF:s Earth Hour och försöker i år engagera de 10 största svenska bolagen där pensionspengarna placeras att också släcka. Earth Hour är världens största klimatmanifestation – en symbolhandling riktad till världens beslutsfattare att ta miljöfrågorna på allvar.
– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar. Därför försöker vi påverka de bolag vi investerar i och släcker självklart vårt eget kontor under Earth Hour, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Hoppas alla bolag deltar

Övriga bolag som har utmanats men ännu inte har svarat är: Ericsson, Atlas Copco, Sandvik och SCA.
– Givetvis hoppas vi att de bolagen också antar vår utmaning. Mer än hälften av landets befolkning deltog i fjol i Earth Hour. Om vi kan engagera fler storföretag blir de viktiga förebilder som på sikt kan förändra beteenden, säger Lars-Åke Vikberg.

Vi lever som vi lär

Nio av tio av KPA Pensions kunder vill att deras pensionsbolag engagerar sig i miljö och mänskliga rättigheter. Därför arbetar KPA Pension aktivt för att påverka de företag där pensionspengarna placeras för att de ska förbättra sitt arbete med miljö, mänskliga rättigheter och att bekämpa korruption.

KPA Pension försöker också leva som man lär och har ett tydligt hållbarhetsarbete för att begränsa sin egen miljöpåverkan. 1998 blev KPA Pension det första finansbolaget i Europa att miljöcertifieras enligt ISO14001 och sedan 2003 är bolaget koldioxidneutralt.

För mer information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension 
tel 08-08-665 06 45
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension 
tel 08-665 06 34,  0734-39 33 37

)