Naturskyddsföreningen och KPA Pension i stort samarbete

2013-06-25

Naturskyddsföreningen och KPA Pension har beslutat att samarbeta långsiktigt. Avtalet innebär att Naturskyddsföreningen ska bistå KPA Pension med att driva opinion i gemensamma frågor - exempelvis att kommuner och landsting bör upphandla mer miljömässigt.

- Det känns oerhört stimulerande att få gå in ett strategiskt samarbete med KPA Pension som förvaltar så mycket kapital. Vi har båda, utifrån våra olika roller, ett tydligt engagemang på kommunal nivå och jag ser stora möjligheter i att visa att ambitiöst miljö- och energiarbete går att förena med god ekonomi, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

KPA Pension miljöcertifierades 1998 enligt ISO 14001, först i finanssektorn i Europa. Bolaget placerar enbart etiskt och har starkt stöd bland sina kunder för att påverka bolagen där pensionspengarna placeras att ta ansvar för miljö och mänskliga rättigheter.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och äldsta miljöorganisation. Naturskyddsföreningen påverkar politiska beslut, hjälper konsumenter att göra gröna val i sin vardag samt arbetar för att stärka naturkänslan hos vanliga människor runt om i landet.

- Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför försöker vi påverka de bolag vi investerar i. Genom att samarbeta med Naturskyddsföreningen får vi inspiration och kunskap när vi driver miljöfrågor, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

Alla investerare kan skärpa sitt miljö- och klimatarbete genom att formulera tydliga krav på de bolag de investerar i. Den uppmaningen kom nyligen från Finansdepartementet i en debattartikel. Detta tar SNF och KPA Pension fasta på och kommer att bjuda in till debatt i frågan under hösten.

KPA Pension och Naturskyddsföreningen har valt att skriva ett avtal om partnerskap som löper på 3-5 år och där KPA Pension betalar 500 000 kronor per år för gemensamma aktiviteter.

För mer information

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen,
070-728 25 85

Kristoffer Talltorp, press / opinionsbildare, 070- 925 18 93

Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, tel 08-665 04 34

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34,
0734-39 33 37

Naturskyddsföreningen

är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor.

www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00

Till pressmeddelandet

)