Nytt pensionsavtal

2013-06-19

SKL och Pacta har kommit överens med Kommunal om ett nytt pensionsavtal

SKL och Pacta har, som tidigare meddelats, kommit överens med Kommunal om ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal som heter Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Avtalet, som träder i kraft den 1 januari 2014, gäller för arbetstagare som är födda 1986 eller senare.

Det nya pensionsavtalet är helt avgiftsbestämt och avgiftsnivåerna är 4,5 procent på lön upp till 424 500 kronor per år och 30 procent på lön över den nivån. Pensionsavtalet innehåller ingen nedre åldersgräns för att tjäna in pension och den övre åldersgränsen kommer att följa åldersgränsen i lagen om anställningsskydd vad gäller rätten att kvarstå i anställning.

KPA Pension kommer att administrera AKAP-KL inom ramen för befintliga pensionsadministrationsavtal.

Läs mer på KPA Direkt samt www.skl.se

)