Vi är bäst på hållbarhet - igen!

2013-05-07

KPA Pension ligger åter i topp i finansbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken. <br /> -Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför ser vi utmärkelsen som en kvittens på att vi arbetar rätt, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största hållbarhetsundersökning av varumärken. Ett representativt urval av 9 000 personer i Sverige har röstat fram KPA Pension till en ny topplacering i år.
– Det är ingen slump att KPA Pension i år vinner igen i finansbranschen. Bolaget har delvis lyckats nå ut brett med sitt hållbara budskap men framför allt är den upplevda kvaliteten bland konsumenterna väldigt hög, säger Erik Hedén, grundare av Sustainable Index och analyschef IDG.

Om undersökningen

Konsumenterna i Sustainable Brand Index svarar på frågor om hållbarhet i sin konsumtion och hur de ser på de 200 största företagen i Sverige. Undersökningen använder definitionen av hållbarhet som grundar sig på FNs 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Topplistan hållbarhet i finansbranschen
  1. KPA Pension
  2. ICA Banken
  3. Folksam
  4. Länsförsäkringar
  5. AMF

KPA Pension har arbetat aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget miljöcertifierades, enligt ISO 14001, som första finansiella bolag i Europa. Sustainable Brand Index undersökning visar att detta har stärkt bolagets varumärke.

Integrerat hållbarhetsarbete

Arbetet med etik och hållbarhetsfrågor genomsyrar hela KPA Pensions verksamhet – läs gärna mer i den nya hållbarhetsredovisningen som är integrerad med hemsidan.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension
tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37
birgitta.hammarstrom@kpa.se

)