Bokslutskommuniké 2013 - ökad premieinkomst

2014-02-13

Under 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 28 procent eller 2 176 miljoner kronor jämfört med föregående år till 9 889 (7 713) miljoner kronor. Samtidigt uppgår Solvensgraden till starka 172 procent.

Den kraftiga ökningen beror på att fler personer antingen aktivt eller som förvalsalternativ valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt en ökning av inlösenaffärer.

Totalavkastning 8,2 procent

För helåret 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 8,2 (7,2) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som för helåret 2013 uppgick till 8,0 (7,2) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut efter varje kvartal till spararnas konton. Därför är konsolideringen alltid 100 procent.

Solvensgraden uppgår till 172 (150) procent.

Bokslutskommuniké 2013

KPA Pensionsförsäkring 2013 2012 2011
Premieinkomst (mkr) 9 889 7 713 6 664
Solvensgrad (%) 172 150 143
Totalavkastning (%) 8,2 7,2 5,6
Avkastningsränta (%) 8,0 7,2 5,5
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37 

)