Delårsrapport januari-juni 2014: Fortsatt stark ekonomi och höga premieinkomster

2014-08-19

-Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och det fortsätter att ge gott resultat. Vår ekonomi är urstark med en solvens på 170 procent och fortsatt höga premieinkomster, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Andra kvartalet i siffror

KPA Pensionsförsäkring Jan-Jun 2014 2013 Jan-Jun 2013 2012
Premieinkomst (mkr) 8 856 9 889 6 807 7 713
Solvensgrad (%) 170 172 160 150
Totalavkastning (%) 6,0 8,2 2,2 7,2
Avkastningsränta (%) 6,2 8,0 2,2 7,2
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Under det första halvåret 2014 ökade premieinkomsten för KPA Pension med 17 procent, eller 1 257 miljoner kronor, jämfört med föregående kvartal till 8 856 (7 599) miljoner kronor. Ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdena KAP-KL och PA-KFS.

KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till juni 2014 uppgick till 6,0 (1,9) procent och solvensgraden var 170 (172) procent. Avkastningsräntan uppgick till 6,2 (1,8) procent.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Väsentliga händelser

KPA Pension vann åter Skånekommunernas förtroende i landets största pensionsupphandling. Avtalet omfattar både försäkring och administration och gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning.

För tredje året i rad utsågs KPA Pension till det mest hållbara bolaget i både pensionsbranschen och i hela finansbranschen i Skandinaviens största undersökning Sustainable Brand Index.

KPA Pension fick utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014. Stark solvens, nöjda kunder och det mest hållbara företaget i branschen bidrog till topplaceringen.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension,
tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-33 39 37

)