Delårsrapport januari-mars 2014: Stark solvens och höga premieinkomster

2014-05-05

-Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och det ger resultat. Vår traditionella pensionsförsäkring fortsätter att attrahera nya kunder och ger oss höga premieinkomster, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Första kvartalet i siffror

KPA Pensionsförsäkring Q1 2014 2013 Q1 2013 2012
Premieinkomst (mkr) 7 986 9 889 6 807 7 713
Solvensgrad (%) 170 172 160 150
Totalavkastning (%) 2,2 8,2 2,2 7,2
Avkastningsränta (%) 2,3 8,0 2,2 7,2
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Under första kvartalet 2014 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 17 procent eller 1 179 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal till 7 986 (6 807) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdena KAP-KL och PA-KFS.

KPA Pension har en totalavkastning på 2,2 (2,2) procent. Solvensgraden uppgår till 170 (160) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som första kvartalet 2014 uppgick till 2,3 (2,2) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton och konsolideringen blir alltid 100 procent. Det förvaltade kapitalet för KPA Pension uppgår under första kvartalet 2014 till 127 miljarder kronor (116).

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.
– Vår ekonomi är urstark men en solvensgrad på 170 procent. Därför kan vi kan vi fortsätta leverera hög avkastning uthålligt, något som gynnar våra kunder, säger Lars-Åke Vikberg.

Väsentliga händelser

För tredje året i rad utses KPA Pension till det mest hållbara bolaget i både pensionsbranschen och i hela finansbranschen i Skandinaviens största undersökning, Sustainable Brand Index.

KPA Pension får utmärkelsen årets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014. Stark solvens, nöjda kunder och det mest hållbara företaget i branschen bidrog till topplaceringen.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension,
tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-33 39 37

)