Delårsrapport januari-september 2014: Hög avkastning och stark solvens

2014-10-30

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi glada över en avkastning på 9,2 procent. Vår ekonomi är stark med en solvens på 169 procent och premieinkomsten fortsätter att öka, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Januari-september 2014 i siffror

KPA Pensionsförsäkring Jan-Sep 2014 2013 Jan-Sep 2013 2012
Premieinkomst (mkr) 9 275 9 889 8 399 7 713
Solvensgrad (%) 169 172 180 150
Totalvkastning (%) 9,2 8,2 4,2 7,2
Avkastningsränta (%) 9,5 8,0 4,1 7,2
Kollektiv konsolidering (%) 100 100 100 100

Under årets första nio månader 2014 ökade premieinkomsten för KPA Pension till 9275 (8 399) miljoner kronor. Det är en ökning med 10 procent, eller 876 miljoner kronor, jämfört med samma period föregående år. Ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdena framför allt KAP-KL, men även PA-KFS.

KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till september 2014 uppgick till 9,2 (4,2) procent och solvensgraden var 169 (180) procent. Avkastningsräntan uppgick till 9,5 (4,1) procent.

Premievolymen har en tydlig säsongseffekt då en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Väsentliga händelser

Sedan den 1 september gäller full flytträtt inom tjänstepensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL, PFA98 och PFA01. Flytträtten omfattar alla anställda inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunförbund och kommunala företag.

Tjänstepensionsverk, SPV, utsåg KPA Pension till årets vinnare av Guldkanten. Utmärkelsen ges till ett företag som gjort en viktig insats för att informera om pensioner. KPA Pension fick Guldkanten för satsningen på kundtjänst och pensionsinformation på 18 språk.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension,
tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-33 39 37

)