KPA Pension får godkänt av Söderberg & Partners

2014-08-05

I går publicerade Söderberg & Partners en genomgång av pensionsbolagens hållbarhetsarbete där KPA Pension tilldelades betyget "gult ljus", det vill säga godkänt. Här kommenterar hållbarhetschefen Eva Axelsson resultatet.

Totalt har tolv pensionsbolag analyserats och Söderberg & Partners har sedan tilldelat betygen ”grönt ljus” – väl godkänt, ”gult ljus” – godkänt och ”rött ljus” – ej godkänt.

I analysen av KPA Pension har Söderberg & Partners enbart använt sig av det publika material som finns att tillgå kring vårt hållbarhetsarbete, något som resulterade i att KPA Pension tilldelades  ”gult ljus” i rapporten. 

– Att KPA Pension enbart får betyget godkänt i den rapport Söderberg & Partners publicerar idag känns lite underligt då vi uttalat är ett etiskt pensionsbolag som aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Anledningen till detta kan dock till viss del bero på den metod man valt att använda för analysen, säger hållbarhetschef Eva Axelsson och fortsätter:

– När vi fick förfrågan om att delta i enkäten från Söderberg & Partners framgick varken metod för eller syfte med analysen varpå vi beslöt oss för att inte delta utan hänvisade till vårt publika material.  Även om de enbart har haft tillgång till vårt publika material är det märkligt hur olika valda delar av KPA Pensions och Folksams hållbarhetsarbete lyfts upp i rapporten trots att vi delar påverkansarbetet

Söderberg & Partners skriver dock på flera ställen i sin rapport att KPA Pension har ett aktivt hållbarhetsarbete och att vi har ett uttalat mål i vår hållbarhetsstrategi att arbetet ska vara transparent och mätbart. 

– Vad som är glädjande är att Folksam får grönt ljus i undersökningen, men det är anmärkningsvärt att inte KPA Pension får samma betyg eftersom vi delar många funktioner och vi har striktare placeringskriterier för våra investeringar. Vi kommer att fortsätta föra en dialog kring denna rapport med Söderberg & Partners avslutar hon.

)