KPA Pension får i uppdrag att bilda ett nytt kansli för de kommunala avtalen

2014-12-08

Arbetsmarknadens parter i kommuner och landsting har beslutat att be KPA Pension att inrätta ett nytt kansli för avtalen KAP-KL, AKAP-KL och PFA. - Vi är glada över parternas förtroende och ska göra vårt yttersta för att ge dem bästa möjliga service, säger Henrik Persson vd KPA Pensionsservice.

Parterna har gett KPA Pension i uppdrag att etablera ett nytt oberoende kansli som ska vara mer heltäckande än tidigare. Pensionsadministratörer och valbara bolag ska här kunna begära utlåtande inom alla kommunala avtalsområden.
– Vi är nöjda med att kanslifrågan har blivit löst på det här sättet och vi ser fram emot ett bra samarbete med KPA Pension, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL.

Det nya kansliet ska ge objektiv och saklig hjälp och information samt agera som Pensionsnämndens kansli. Det betyder också att Pensionsnämnden får mer resurser, deras arbete blir mer tillgängligt och regler kan tydliggöras.

Tanken är att inrättandet av det nya kansliet ska påbörjas direkt medan dess funktioner ska utvecklas successivt under första kvartalet för att vara kompletta i slutet av det första kvartalet 2015.

Ordförande för Pensionsnämnden är Jesper Neuhaus, SKL och övriga medlemmar är Anne-Maria Carlsgård, Kommunal, Cecilia Curtelius Larsson, OFR , Erik Lardenäs, SKL, Hanna Larsson, SKL och Ossian Wennström, Akademikeralliansen.

För mer information kontakta:

Henrik Persson, vd KPA Pensionsservice AB, tel 08-665 05 66
Birgitta Hammarstöm, presschef KPA Pension, tel 08-665 0634, 0734, 39 33 37

)