KPA Pension för dialog med Stora Enso angående barnarbete

2014-03-10

I tidskriften Veckans Affärer och i TV4 Kalla fakta har det rapporterats om förekomsten av barnarbete i Stora Ensos delägda dotterbolag Bulleh Shah i Pakistan. Bulleh Shah tillverkar papper av returmaterial och jordbruksprodukter.

Förpackningsverksamheten i Bulleh Shah Packaging bildades under 2013. Stora Enso äger 35 procent av kapitalet. Barnarbete är ett utbrett problem i Pakistan. Cirka 3 miljoner barn beräknas arbeta i landet.

– Barnarbete är helt oacceptabelt och vi vill se konkreta resultat inom rimlig tid, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

KPA Pension anser att det är oacceptabelt att det förekommer barnarbete. Vi tog därför direkt kontakt med Stora Enso. Bolaget uppger att inget barnarbete förekommer i Bulleh Shahs verksamhet. De har dock varit medvetna om att leverantörer och underleverantörer till dotterbolaget anlitar leverantörer där barnarbete förekommer. Det finns barn som arbetar i jordbruket med vetefiberproduktion och med insamling av returpapper. I sin uppförandekod och interna regler har Stora Enso anslutit sig till de internationella normer som rör barnarbete. 

Krav från KPA Pension

Vid mötet med Stora Enso träffade vi Bulleh Shahs ansvariga chef för hållbarhet, som presenterade företagets strategi för att komma tillrätta med problemen med barnarbete och arbetsförhållanden som förekommer bland bolagets underleverantörer.

KPA Pension ser mycket allvarligt på att Stora Enso brustit i sin information till aktieägarna och att investeringen i Bulleh Shah gjordes trots att det förekom barnarbete hos underleverantörerna.

KPA Pension ser positivt på att Stora Enso och Bulleh Shah beslutat att etablera en starkt engagerad lokal organisation med ett strukturerat program för att utbilda, revidera och certifiera sina  leverantörer.

Framtida utvärdering

KPA Pension kommer att följa och utvärdera detta arbete. Vi vill se konkreta tecken på att företaget prioriterar hållbarhetsarbetets uppbyggnad. Målet är att eliminera barnarbete i leverantörsledet, utan att de barn som redan är involverade kommer till skada. Det är Stora Ensos ansvar att driva och informera om detta arbete. 

I det fall vi bedömer att arbetet inte ger förväntat resultat inom rimlig tid kommer KPA Pension överväga att avinvestera.

)