KPA Pension i topp på lista om ansvarsfullt ägande

2014-10-23

DN presenterar i dag Max Matthiessens undersökning om kontroversiella innehav hos de stora pensionsbolagen. KPA Pension är ett av tre bolag som får väl godkänt. Sex av tolv bolag får underkänt.

–Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi stolta över att Max Matthiessen har gett oss betyget väl godkänt. Dessutom har vi lägst andel omstridda bolag blad dem som är väl godkända, säger Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension.

Så här förklarar Max Matthiessen varför KPA Pension ligger i topp tillsammans med Folksam:
"Folksam och KPA Pension utmärker sig med dess ambitiösa och öppna påverkans arbete. KPA Pension har från ett systemmässigt och operativt perspektiv och utvärderas utifrån moderbolaget Folksam. Vi noterar däremot i rapporten att KPA Pension är den enda aktör som tar ställning utöver vad som kommit att blivit branschpraxis. Vilket från ett kundperspektiv är intressant för den som vill utesluta investeringar i spel, alkohol och tobak. Vi noterar även att KPA Pension är en av de aktörer som öppet publicerar sin innehavslista."

Jämför de stora pensionsbolagen

Max Matthiessen har jämfört de stora pensionsbolagens innehav med dem som fyra statliga förvaltare har uteslutit vid årsskiftet 2013/14. De jämförda förvaltarna är svenska Sjunde AP-fonden, norska oljefonden, nederländska ABP och franska FDC. De bolag som de har uteslutits har brutit mot internationella regler för mänskliga rättigheter och miljöförstöring eller varit inblandade i omstridd vapentillverkning.

De icke godkända bolagen i Max Matthiessens undersökning är SEB Trygg Liv Gamla, Handelsbanken Liv, Skandia Liv och Länsförsäkringar Liv. Två bolag besvarade inte undersökningen: Nordea och Kåpan Pension. De godkända bolagen, med betydligt färre icke godkända innehav, är SEB Trygg Liv Nya, AMF Liv och Alecta. De väl godkända är SPP Livförsäkring (19 icke godkända innehav), Folksam Liv (15 icke godkända innehav och KPA Pension (14 icke godkända innehav).

För mer information
Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, tel 08-665 04 34
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

)