KPA Pension stödjer upprop mot barnäktenskap

2014-03-06

Svenska FN-förbundet går i dag ut med ett upprop i Expressen om att skyddet mot barnäktenskap är otillräckligt.

Det är ett svek mot Sveriges barn och regeringens förslag innehåller flera allvarliga brister, heter det.

Så här avslutas debattartikeln: "Riksdagen har i vår en historisk chans att från den 1 juli sätta stopp för alla barn- och tvångsäktenskap i Sverige. Bara ett totalförbud sänder en tillräckligt stark politisk signal och ger ett fullgott rättsligt skydd för de ungdomar i Sverige som lever i rädsla för att giftas bort. Bara så kan vi få ett slut på sveket mot Sveriges unga."

Undertecknar gör bland andra Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, Margot Wallström, tidigare FN:s särskilda representant mot sexuellt våld i konflikter, Aleksander Gabelic, ordförande Svenska FN-förbundet ochSven-Erik Alhem, förbundsordförande Brottsofferjouren.

KPA Pension samarbetar sedan 2008 med Svenska FN-förbundet som en del i hållbarhetsarbetet.
– Vi delar gemensam värdegrund och arbetar tillsammans för att stärka mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. För KPA Pension är det arbetet viktigt för hur vi arbetar med vårt samhällsansvar och därmed hur vi förvaltar vårt kapital tryggt och etiskt, säger Eva Axelsson, Hållbarhetschef.

Läs hela artikeln på expressen.se.

Expressen.se: "Förslaget är ett svek mot Sveriges barn"

)