KPA Pension värd för europeisk hållbarhetskonferens

2014-10-23

KPA Pension bjuder in EAPSPI, European Association of Public Sector Pension Institutions, till en konferens om hållbara investeringar på fredag den 24 oktober.

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför är vi glada över att kunna utbyta erfarenheter och resultat på området med våra kolleger i Europa. Det säger Mia Liblik, chef Marknadsutveckling KPA Pension och ordförande i EAPSPI, samarbetsorganisationen för 26 pensionsbolag och pensionsfonder inom den offentliga sektorn i 16 europeiska länder.

Varför en konferens?

Revisionen av tjänstepensionsdirektivet har som mål att stärka tjänstepensionsinstitutens förmåga att investera i långsiktigt hållbara tillgångar. Därför arrangerar KPA Pension en konferens för EAPSPI om hållbara investeringar.

Lars G. Hassel, professor och rektor Handelshögskolan i Umeå, ställer frågan "Bidrar hållbara investeringar till ökat värde?" i sitt tal på den europeiska konferensen på fredag. Lauren Smart, vd, Trucost, talar om hur en klimatanalys av investeringarna kan minska den finansiella risken med koldioxid i innehaven. Eva Axelsson, hållbarhetschef KPA Pension, talar om att leva upp till varumärkeslöftet etiska och trygga investeringar i den kommunala sektorn.

Konferensen hålls på Hotell Kristina, Sigtuna, mellan kl 09.00 och 17.30 den 24 november 2014

För mer information

Mia Liblik, chef Marknadsutveckling KPA Pension, tel 08-665 0643
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

)