KPA Pensions påtryckningar bidrar till miljonregn över två landsting

2014-12-18

Stockholms läns landsting och Uppsala läns landsting får cirka 15 miljoner kronor var i kostnadsbidrag från SPV före årsskiftet. Och nästa år blir det mer än dubbelt så mycket.

1982 tog Stockholms läns landsting över Karolinska sjukhuset från staten och 1983 tog Uppsala läns landsting över Akademiska sjukhuset från staten. För anställda som har rätt till intjänad pensionsrätt från den 31 december 1997, enligt pensionsavtalet PFA, har landstingen hittills stått för hela pensionskostnaden – även den del där staten var huvudman. Detta i motsats till äldre avtal som PA-KL eller andra äldre bestämmelser, där landstingen har fått kostnadsbidrag från staten.

Samarbete har löst kostnadsfrågan 

KPA Pension har tillsammans med SKL under en längre tid arbetat med frågan om statligt kostnadsbidrag för intjänad pensionsrätt från den 31 december 1997. Staten har i år meddelat att Statens Pensionsverk, SPV, ska betala ett kostnadsbidrag även för denna pensionsförmån till de båda landstingen.
- Vi uppskattar att vårt samarbete med KPA Pension har resulterat i att staten har gått oss till mötes för att lösa frågan om kostnadsbidrag, säger Niclas Lindahl, biträdande förhandlingschef Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kostnadsbidrag på totalt cirka 124 miljoner kronor 

Enligt KPA Pensions beräkningar uppgår kostnadsbidraget totalt till cirka 56 miljoner för Stockholms läns landsting och till cirka 68 miljoner kronor för Uppsala läns landsting. Redan i år ska alltså 15 miljoner kronor betalas ut till de båda landstingen medan den resterande delen betalas ut under 2015.
- Landstingen är våra kunder och vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med att vi tar hand om deras intressen på bästa sätt. Därför är vi glada över att samarbetet med SKL har resulterat i att de båda landstingen nu får kostnadsbidrag från staten, säger Henrik Persson, affärsområdeschef Försäljning KPA Pension, som länge har drivit frågan.

För mer information kontakta:

Henrik Persson, affärsområdeschef Försäljning KPA Pension 
tel 08-665  05 66

Birgitta Hammarstöm, presschef  KPA Pension 
tel 08-665 0634, 0734, 39 33 37

)