Sveriges största pensionsupphandling till KPA Pension

2014-05-27

KPA Pension har åter vunnit Skånekommunernas förtroende att ta hand om landets största pensionsupphandling. <br />Det är Skånekommunerna med över 100 000 anställda och drygt 40 000 pensionärer i 33 kommuner och sex kommunalförbund som har valt KPA Pension för administration och försäkring av pensioner.

– Vi är oerhört stolta och glada över att ha fått Skånekommunernas fortsatta förtroende. Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och det ger långsiktigt gott resultat. Vår totalavkastning är en av de högsta i branschen på lång sikt och vi har stark solvens. Och den här affären visar att kommunerna är nöjda med oss, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

Affären omfattar både försäkring och administration. Avtalet gäller i första hand tre år, från den 1 december 2014 till den 30 november 2017, med chans till ett års förlängning. Det betyder att KPA Pension får bortåt en halv miljard kronor i premier under en fyraårsperiod. Pensionsadministrationen ger dessutom intäkter till KPA Pension på närmare 50 miljoner kronor.

– Vi arbetar hårt för att effektivisera vår verksamhet och kunna ge våra kunder en god service till konkurrenskraftiga priser. Vårt köp av SPP Liv Pensionstjänst gjorde att vi kunde ta över ett modernt IT-system som går hand i hand med den utveckling som vi också jobbar med. KPA Pension kan nu än bättre utnyttja stordriftsfördelar vilket gynnar kunderna, säger Henrik Persson, chef affärsområde Försäljning KPA Pension.

KPA Pension var det första finansiella bolaget som miljöcertifierades 1998 enligt ISO 14001 och först i pensionsbranschen i Sverige att säkerhetscertifieras 2012 enligt ISO 27001.

För mer information kontakta:

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension,
tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension,
tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

)