jordglob.jpg

KPA Pension bäst på hållbarhet för fjärde året i rad

2015-03-24

KPA Pension ligger åter i topp i pensionsbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning om hållbara varumärken i Sverige.

– Vi förvaltar tryggt och etiskt våra kunders pensionspengar och därför bekräftar verkligen den här utmärkelsen att vi har varit framgångsrika med att nå ut brett med vårt hållbarhetsarbete. Självklart är vi stolta över att vi också vinner över alla banker och försäkringsbolag, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 Om Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är Skandinaviens största hållbarhetsundersökning av varumärken. Ett representativt urval av 9 500 personer i Sverige har röstat fram KPA Pension till en ny topplacering i år. 253 bolag i 20 branscher har bedömts och totalt kommer KPA Pension på plats 21 i år, en kraftig ökning från placeringen nr 30 i fjol.

Topplistan hållbarhet i pensionsbranschen

  1. KPA Pension
  2. AMF
  3. SPP
  4. Alecta

 KPA Pension har arbetat aktivt med miljö och hållbarhetsfrågor sedan 1998, då bolaget miljöcertifierades, enligt ISO 14001, som första finansiella bolag i Europa. Sustainable Brand Index undersökning visar att detta har stärkt bolagets varumärke.

Trend - långsiktiga företag klättrar

– En trend i årets undersökning är att KPA Pension och andra företag, som har jobbat länge med hållbarhet,  klättrar på listan. Det är företag med substans och med en väldigt tydlig position i hållbarhetsarbetet, något som konsumenterna uppskattar, säger Erik Elvingsson Hedén, vd i Sustainable Brand Insight som ligger bakom Sustainable Brand Index.

I Sustainable Brand Index svarar konsumenter på frågor om miljöansvar och socialt ansvarstagande kopplat till de största varumärkena på den svenska marknaden. Undersökningen definierar hållbarhet enligt FNs tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

Läs mer

www.sustainablebrandindex.com

)