KPA levererar för klart fler kunder på Minpension.se

2015-03-02

KPA Pension och Minpension har gemensamt arbetat fram en modell som gör att 130 000 pensionssparare inom kommuner och landsting kan se hela sin pension på Minpension.se.

 Fram till i dag har det varit svårt för anställda inom kommuner och landsting som tjänar mer än 36 000 kronor/månad att få en helhetsbild av sin pension.

Läs mer på minpension.se

)