KPA Pension ska hjälpa kommuner och landsting att placera hållbart

2015-06-22

Pensionspengar i företag som använder barnarbete? De flesta kommuner och landsting vill placera hållbart – men många saknar verktyg. Därför lanserar KPA Pension nu en tjänst för att hjälpa kunderna i kommunsektorn att ta fram en hållbar placeringspolicy.

Kommuner och landsting förvaltar pensionskapital på 60 - 80 miljarder kronor totalt. Trots att de flesta har en uttalad hållbarhetsprofil saknar många en hållbar placeringspolicy. Därför är det oklart om pengar placeras i företag som inte kan lova att de utesluter barnarbete eller gör affärer med länder med omfattande korruption. Många kommuner vill inte heller placera i vapenindustri.

För att råda bot mot denna osäkerhet lanserar KPA Pension en ny konsulttjänst som innehåller rådgivning och analys av finansiella tjänster. Den ska hjälpa kommuner och landsting att ta fram en hållbar placeringspolicy. Bolaget ska också säkerställa att processen för placeringarna följer den hållbarhetspolicy som har beslutats med hänsyn till miljö och mänskliga rättigheter – allt för att undvika risk för oetiska innehav.

Vill hjälpa arbetsgivare

– Vi placerar tryggt och etiskt pensionspengarna åt de anställda i kommunsektorn och nu vill vi också hjälpa deras arbetsgivare att skapa en hållbar placeringspolicy för alla deras tillgångar. Vi har lång erfarenhet av att placera etiskt och var först av Europas finansbolag att miljöcertifieras enligt ISO 14001, säger Erik Thedéen, vd KPA Pension.

GES (Global Engagement Services) är en välkänd expert på hållbarhet och leverantör av screeningtjänster. KPA Pension har samarbetat med GES under många år med gott resultat.

–Vi granskar placeringar i hela världen och rådgiver företag och organisationer i flera länder och har ett långsiktigt engagemang för att arbeta för en hållbar utveckling. Nu ser vi fram emot att tillsammans med KPA Pension hjälpa kommuner och landsting att ta fram en policy för hållbara placeringar, säger Magnus Furugård, vd GES.

För mer information kontakta:

Erik Thedéen, vd KPA Pension , tel 08-665 04 50
Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 0734-39 33 37

)