syrien-hemsidan.jpg

KPA Pension stödjer FN-förbundet

2015-09-25

FN-förbundet samlar genom Insamlingsstiftelsen FN-fonden in pengar till FN:s insatser i katastrof- och krissituationer. Insamlingen till Syrien går genom FN:s livsmedelsprogram till de i störst behov i Syrien med omnejd. På grund av den aktuella flyktingkrisen har vi valt att ge ett extra stöd till FN-förbundet och deras insatser i området.

Vi samarbetar och stödjer flera organisationer utifrån våra värderingar och vårt hållbarhetsarbete. Vissa projekt och föreningar stödjer vi med pengar och engagemang. Andra organisationer har vi valt att ansluta oss till.

Långsiktigt samarbete med Svenska FN-förbundet

År 2008 inledde vi ett samarbete med Svenska FN-förbundet. Under årens lopp har vi arbetat med och stött kampanjer som ”Röj en mina”, ”Skolmat blir kunskap” och ”Flicka” – projektet som stärker flickors rättigheter och möjligheter.  Vår hållbarhetschef, Eva Axelsson, sitter sedan 2013 som ledamot i Insamlingsstiftelsen FN-fondens styrelse.

Akut extrastöd till FN:s livsmedelsprogram

Med tanke på den aktuella humanitära krisen i Syrien med närområden har vi nu valt att under 2015 ge ett extra finansiellt stöd till FN-förbundet. FN-förbundets katastrofinsamling stödjer FN:s livsmedelsprogram som delar ut matpaket till miljontals flyktingar både i Syrien och i omkringliggande länder så att de klarar sig för dagen. Hjälpen kan vara avgörande för att överleva.

Läs mer om FN-förbundet på deras hemsida.

)